Laboral

A la nostra web tindrà a l’abast la documentació que li interessa..., i els seus treballadors també!

En general, l’equip humà d’una entitat és un “factor crític” per a la seva viabilitat. Tanmateix, en molts casos també és la partida més important de despeses i, si no es gestiona adequadament, una possible font de conflictes. En conseqüència, entenem que la nostra tasca de consulta i assessorament ha de ser prèvia i orientada a assolir unes relacions laborals òptimes. Per les seves particularitats, convé fer esment especial a tot el relacionat amb la gestió del “Pagament Delegat en el sector educatiu” en el qual, per la nostre llarga trajectòria, hem acumulat una experiència i grau de confiança difícilment equiparable per equips no especialitzats.

Segons les necessitats de cada client, els nostres serveis poden consistir en:

Assessorament i confecció dels contractes laborals de treball, atenent a les indicacions del client però amb l’anàlisi prèvia de l’opció més favorable.
Confecció de rebuts de salaris i butlletins de cotització.
Tramitació d’altes, baixes o variacions al Règim Especial de Treballadors Autònoms (R.E.T.A.).
Afiliacions, altes i baixes de la Seguretat Social (Sistema Red).
Formalització de les pròrrogues de contractes temporals.
Control de la vigència dels contractes.
Tramitació de comunicats mèdics de malaltia (Sistema Red) i accidents.
Confecció dels models 111 i 190.

Certificats de percepcions i retencions dels treballadors.
Liquidació per saldo o quitança.
Confecció de certificats d’empreses.
Obtenció del Nº Patronal o Codi Compte Cotització.
Calendari laboral.
Portal d’empresa.
Portal de treballador.
Quadres de comandament.

Contacta amb nosaltres

Donem suport personalitzat als nostres Clients a qualsevol punt d’Espanya, sense que la distància suposi cap obstacle. En l’actualitat, amb les possibilitats i eficiència que aporten les noves tecnologies. Posa’t en contacte i el nostre equip t’ajudarà.
Menú