Comptable

Oblidi's de la comptabilitat!
Escanegi factures, enviï’ns els extractes del banc en Excel... nosaltres farem la resta

Aquest servei ajuda als administradors i comptables a complir eficaçment amb totes les seves obligacions en l’àrea comptable i, a més, a disposar de la informació analítica i pressupostària necessària per una adequada presa de decisions en la seva gestió econòmica i financera.

Disposem d´una informàtica pròpia que ens permet cedir als nostres clients un programa de comptabilitat . És una eina útil i de fàcil funcionament perquè el propi client, si ho desitja, pugui introduir les dades comptables de les seves operacions sense ser necessàriament un expert. Resulta de gran ajut pels centres docents doncs resol, amb rapidesa, certes obligacions d’informació econòmica pròpies del sector.

Entre els serveis de comptabilitat que oferim, sense ser els únics, destaquen els següents:

Comptabilitat diària amb la gravació i registre d´operacions, moviments, apunts, assentaments, etc.
Comptabilitat analítica que permeti fer projeccions a futur.
Comptabilitat amb anàlisi i seguiment de centres de cost.
Seguiment pressupostari.
Gestió de la tresoreria.
Consolidació d’estats financers.

Revisió de comptabilitats.
Preparació de llibres oficials de comptabilitat i la seva legalització.
Elaboració de Comptes Anuals i el seu dipòsit.
Preparació, seguiment i planificació de fluxos de tresoreria.
Anàlisi i informe financer-econòmic.
Assignació d´un equip comptable expert a cada client que s´ocupa de realitzar íntegrament totes les gestions relacionades amb la comptabilitat.

Contacta amb nosaltres

En l´actualitat, amb les possibilitats i eficiència que aporten les noves tecnologies, donem suport personalitzat als nostres clients a qualsevol punt d´Espanya, sense que la distància suposi cap obstacle
Menú