Assessorament Jurídic

El nostre interès es vetllar pel seu interès
Només així assolim la nostre missió

Prestem assessorament jurídic, continuat o puntual, en totes les matèries del Dret Fiscal i en totes les matèries del Dret Laboral i de la Seguretat Social.

Segons les necessitats de cada client, els nostres serveis poden consistir en:

Planificació, auditoria i avaluació fiscal i laboral d’empreses.
Recolzament davant dels òrgans de gestió de l’Administració Tributària.
Contractació de personal (directiu i comú): elaboració i supervisió de contractes laborals i d’arrendament de serveis, proposta de clàusules contractuals.
Extincions i suspensions de contractes, expedients de regulació d’ocupació, acomiadaments i règim disciplinari.
Modificació de les condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional.

Estructura salarial, retribucions i full de salari.
Obligacions empresarials de Seguretat Social; cotització i prestacions; accidents de treball, malalties i incapacitats; responsabilitat empresarial.
Relacions amb els treballadors, amb comitès d’empresa i delegats de personal, amb Sindicats i Associacions Empresarials.
Bonificacions, subvencions i ajuts per a la contractació, la formació i altres.

Contacta amb nosaltres

Donem suport personalitzat als nostres Clients a qualsevol punt d’Espanya, sense que la distància suposi cap obstacle. En l’actualitat, amb les possibilitats i eficiència que aporten les noves tecnologies. Posa’t en contacte i el nostre equip t’ajudarà.
Menú